Inmiddels ben ik bij de voorlichting van de belastingdienst geweest over de afschaffing van de VAR en hoe het nu verder zal gaan. Een zaal vol verontruste zzp-ers, luisterde toe, ieder zo met zijn of haar eigen vragen. Wat ik eruit haalde is dat als evident is dat er geen sprake is van een dienstbetrekking, je helemaal niets hoeft te doen; dat je dan zelfs geen modelovereenkomst hoeft te gebruiken en gewoon een factuur kunt sturen. De opdrachtgever mag best enkele aanwijzingen geven, zolang jij als zzp-er maar vrij bent hoe je de opdracht uitvoert. Wanneer moet je een modelovereenkomst gebruiken? Bij een eenmalig optreden, of eenmalige opdracht lijkt mij dat makkelijk; dan hoeft dat niet, er is  duidelijk geen sprake van gezagsverhouding.  Bij regelmatig terugkerende werkzaamheden voor eenzelfde opdrachtgever wordt dat al lastiger. Ik denk dat in de praktijk veel opdrachtgevers met een modelovereenkomst op de proppen zullen komen, die jij als zzp-er maar te tekenen hebt? Duidelijk werd dat de opdrachtgever en de  zzp-er veel meer gezamenlijk verantwoordelijk zijn als de belastingdienst achteraf toch vaststelt dat er wel degelijk sprake was van een dienstbetrekking en premies en belasting betaald moeten worden. Ik vrees alleen dat in door opdrachtgevers voorgelegde modelovereenkomsten die aansprakelijkheid terecht komt bij de zzp-er.. Let dus op en teken een voorgelegde modelovereenkomst pas als ook jij er mee akkoord gaat! Een voordeel van de afschaffing van de VAR is wel dat je als artiest nu kunt kiezen; stuur ik een factuur naar de opdrachtgever of laat ik mij verlonen / maak ik gebruik van de KVR. In de oude situatie mocht een artiest immers alleen een factuur sturen als hij een VAR WUO had. En die had niet iedereen. In het overgangsjaar, tot 1 mei 2017, wordt er gekeken of deze nieuwe regeling werkt; er worden nog geen boetes uitgedeeld.