De kogel is door de kerk. Met een stem meerderheid (die van de SGP) heeft de 1e Kamer ingestemd met de afschaffing van de WWIK. Het was wel een mooi inhoudelijk debat dat voornamelijk door de oppositie werd gevoerd. Het betekent dat een succesvolle regeling ter ziele is. We moeten nu afwachten hoeveel kunstenaars een uitkering gaan aanvragen, hetzij Bbz of WWB en hoe de gemeenten hierop reageren.

Op 2 januari 2012 is de uitspraak van het kort geding dat BBK en FNV hebben aangespannen over het overgangsrecht.

Voor nu, een goed uiteinde en een heel creatief, goed en gezond 2012.

De tijd vliegt. Het jaar 2011 is alweer bijna om. Op 20 december stemt de 1e Kamer waarschijnlijk over de WWIK. De vragen die de fracties in de 2e ronde hadden gesteld waren interessant en gingen vooral over rechtsbeginselen en rechtszekerheid. Teneur is dat de manier waarop de regering de intrekking van de WWIK insteekt, eigenlijk niet kan. Maar hoe de stemming zal uitvallen is nog onzeker. Op 22 december is een kort geding gepland van de BBK en de FNV over het overgangsrecht. Het blijft dus spannend tot het laatste moment.

Cultuur-Ondernemen weet nog steeds niet hoeveel en met welke opdracht zij flankerend beleid geld (dat ooit gekoppeld was aan de uitvoering van de WWIK) krijgen. Ook deze besluitvorming laat te lang op zich wachten. Dat is van belang voor de activiteiten van 2012.