Het al eerder aangekondiged concert op 2 mei met Monique Copper in het Amstelpark gaat helaas niet door… We treden waarschijnlijk wel elders op.. plaats en datum volgen nog zodra ik het weet. Er is wellicht een mogelijkheid dat het concert te volgen is via een streaming.. Het is ook weer tijd voor de aangiftes IB. Fijn dat ik een aantal creatieve zzp-ers kan helpen met het opstellen van de jaarrekening. Op bestuurlijk vlak verandert er volgende week ook wat: ik leg dan na vele, vele mooie en inspirerende jaren mijn functie als penningmeerster neer bij stichting 7090… Maar een andere nieuwe stichting wist mij te strikken voor het penningmeesterschap, namelijk stichting Belinfante, een talentvol strijkkwartet. De andere stichting waarbij ik als penningmeester in het bestuur zit, Perforator, is lekker bezig aan de weg te timmeren. Ondanks corona, dat behoorlijk veel roet in optreedschema’s en activiteiten gooit… We blijven hopen dat theaters en concertzalen straks weer gewoon open kunnen…