Het MCN Muziekcafe in Spui 25 (zie vorig bericht) met als onderderp ‘de componerende vrouw, hoe is de stand van zaken na het congres hierover in 1991’ was interessant. Worden vrouwen nu wel of niet gepasseerd of tegengewerkt, bestaan er vrouwelijke noten of zijn we vooraf al door onze bewerkt als we weten dat het noten van een vrouw zijn?? Wordt hopelijk vervolgd. Er komt een verslag. Zodra dat er is, vertel ik er over.

De Geefwet met belastingvoordelen voor de gever voor de Cultuursector zoals die er uit is gekomen na de stemming in de 2e Kamer is toch wel teleurstellend. Minder aftrek, maar op zich wel goed dat ook aan amateur verenigingen geschonken kan worden. Later meer hierover.

De fracties in de 1e Kamer hebben ongeveer dezelfde vragen gesteld als die van de 2e Kamer. Dus waarom de WWIK eigenlijk wordt afgeschaft, terwijl het zo’n succesvolle regeling is. De Krom is druk bezig met zijn antwoorden. Het is nog onbekend wanneer de stemming plaats vindt en of dit plenair gebeurt. Voor de kunstenaars die in de WWIK zitten betekent dit nog wachten en onzekerheid of er een overgangsregeling komt. Ondertussen verzorgt Cultuur-Ondernemen samen met het IMK voorlichtingen in Utrecht over het Bbz, de bijstand voor zelfstandigen. Die zou een alternatief kunnen zijn voor de WWIK.

Woensdag 16 november houd ik een praatje op het MCN Muziekcafe in Sui 25. Onderwerp is de componerende vrouw. Hoe staat het er mee? Zijn we iets opgeschoten in de twintig jaar na het Congress in 1991 in Utrecht? Als u het antwoord wilt weten, volg mijn blog of kom naar het Muziekcafe.

In de NRC van 14 november stond een goed artikel van Dimitri van der Werf over de gevolgen van de bezuinigingen voor met name de kleine ensembles. De grote jongens zullen het wel gaan redden.

Maandag 7 november praat de 1e Kamer opnieuw over de WWIK. De behandeling op 25 oktober had weinig om het lijf. Hoogleraar Staatsrecht aan de UvA Inge van der Vlies schreef een mooi stuk over beginselvastheid, iets waar de Kamer wellicht iets mee kan of moet. De FNV is serieus bezig een kort geding voor te bereiden over het ontbreken van het overgangsrecht.

Spannende tijden voor de ensembles nu de nieuwe plannen van het Fonds voor de Podiumkunsten bekend zijn.  Het wordt er niet makkelijker op om subsidie te krijgen..

Op de startersdag van de KvK in Amsterdam afgelopen zaterdag heb ik heel wat cultureel ondernemers in spe gesproken. Leuk en goed te horen dat er ideeën genoeg zijn.