Op 6 oktober is in het Grand Theater in Groningen een korte voorproef te horen van mijn nieuwe aardappelproject. Met dit project doe ik mee aan de compositiewedstrijd die MCN heeft uitgeschreven voor vrouwelijke componisten. De uitslag wie er van door mag gaan met de prijzen, is op 8 oktober tijdens de dag van de Kamermuziek in Amsterdam. Kern van mijn aardappelproject is dat ik de aardappel als de eerste allochtoon die autochtoon beschouw en die zo ingeburgerd raakte dat de aardappel uit beeld verdween en werd verdrongen door ander buitenlands eten. Maar de aardappel is aan een opmars bezig. dat blijkt uit de belangstelling voor de kweek van oude aardappel rassen door particulieren, de opkomst van stadstuinen etc.

Op 8 september speelde Cobla Amsterdam op Tholen op een prachtige locatie van boerderij De Zandhoeve. Een prachtige nazomeravond zorgde voor een mooi concert met sardana’s, renaissance muziek en hedendaagse werken. De dag erop, 9 september waren we te gast bij de Casal Catalan in Brussel. Twee goede concerten.

Op 24 augustus ‘verstoorde’ Cobla Amsterdam de receptie van de prijsuitreiking van de Amsterdam prijzen in het Concertgebouw in Amsterdam. Lopend en spelend namen wij de prijswinnaars mee naar de Uitmarkt.

Nu bezig met de komende concerten van Cobla Amsterdam op 8 september op Tholen en 9 september in Brussel.

In september start de lessenreeks aan de afdeling Beeldende Vorming van de Hogeschool voor de Kunst in Amsterdam. Ik doe een aantal lessen over bedrijfsvormen, belasting, sociale zekerheid en verdienmodellen.