Op woensdagavond 16 november om 20:00 uur is er een MCN Muziekcafé in Spui 25, Amsterdam met als onderwerp ‘De Componerende Vrouw’. Aanleiding is dat 20 Jaar geleden het 7th International Congress on Women in Music in Utrecht plaatsvond. Er wordt stil gestaan bij de vraag hoe het er nu met vrouwelijke componisten voorstaat. Ik ben een van de sprekers, de andere is Eleonore Pameijer. Panelleden zijn Renske Vrolijk, Philomeen Lelieveldt, Anne La Berge, Marieke de Kort. De avond wordt gemodereerd door Andrea van Pol.

Vandaag, 25 oktober, is de WWIK in de 1e Kamer behandeld. Ik zal spoedig laten weten wat dat heeft opgeleverd.

Een lokale bestuurder in Perm, in de Oeral, is ervan overtuigd dat met cultuur roebels valt te verdienen. Hij besteedt geld aan moderne kunst, aan de bouw van een museum in een terminal waar schepen aanleggen en aan de restauratie van een concertzaal. En dit allemaal om Perm op de kaart te zetten. Zo gek is die bestuurder niet. Het is al lang bekend dat investeren in cultuur de economie ten goede komt.

Een prachtige fotoserie in de NRC van Maandag 24 oktober. Friese dorpsbewoners werden net zo als Amazone indianen uit de jaren 30 geportretteerd. Als je de foto’s van de Friezen los had gezien had je het stomme kiekje genoemd, maar nu worden ze in een heel ander daglicht gezet. Fascinerend.

 

Het wetsvoorstel tot intrekking van de WWIK is dan eindelijk behandeld in de 2e Kamer. Er waren twee termijnen voor nodig en er werden nog wel een paar moties ingediend.Iedereen was vol lof over het succes van de WWIK. En toch en toch… Ja dat is nu politiek. Twee moties behaalden een meerderheid: een om te onderzoeken of het Bbz, bijstand voor zelfstandigen kan worden opgerekt en een ander om te kijken naar financieringsmogelijkheden. Een beetje cosmetisch zijn de moties wel. Het Bbz is slechts gedeeltelijk te vergelijken met de WWIK. Wat je verdient wordt gelijk van je uitkering af getrokken, bij de WWIK mocht je een deel zelf houden omdat je een lagere uitkering kreeg. Wij zullen zien waar deze afschaffing van een uitzonderingspositie allemaal toe leidt. Alsof iedereen in de wereld hetzelfde is.. dat is toch wel het allergrootste misverstand.

Welkom op de website van Maud

WWIK: De soap van behandeling van het wetsvoorstel om de WWIK af te schaffen gaat gewoon door. Eerst zou het wetsvoorstel op 29 september om half drie in de 2e kamer behandeld worden. Het debat is uitgesteld, eerst tot deze week, maar nu tot week 41. Een definitieve datum is nog niet bekend. De regering denkt dat afschaffing een bezuiniging oplevert. Maar een groot deel van de kunstenaars dat nu in de WWIKK zit, kan een beroep gaan doen op de bijstand of bijstand voor zelfstandigen. Die uitkeringen zijn hoger. Nee, de afschaffing is veel meer bedoeld om de uitzonderingspositie van kunstenaars ongedaan te maken. Die voor vissers, topsporters en landbouwers blijft echter gehandhaafd.

Nog naar een mooie theatervoorstelling? Ga naar De Zoon van Opium voor het Volk. Het rampjaar 1672 wordt meesterlijk gewoven in de huidige tijd.

Over de nieuwe geefwet is alweer menig rumoer ontstaan. Is de wet nu bedoeld voor de ontvanger of de schenker? Maw wie krijgt het belastingvoordeel? In de huidige wet de schenker.