Dinsdag 3 januari is de uitspraak van het kort geding over het ontbreken van overgangsrecht bij de intrekking van de WWIK.