De kogel is door de kerk. Met een stem meerderheid (die van de SGP) heeft de 1e Kamer ingestemd met de afschaffing van de WWIK. Het was wel een mooi inhoudelijk debat dat voornamelijk door de oppositie werd gevoerd. Het betekent dat een succesvolle regeling ter ziele is. We moeten nu afwachten hoeveel kunstenaars een uitkering gaan aanvragen, hetzij Bbz of WWB en hoe de gemeenten hierop reageren.

Op 2 januari 2012 is de uitspraak van het kort geding dat BBK en FNV hebben aangespannen over het overgangsrecht.

Voor nu, een goed uiteinde en een heel creatief, goed en gezond 2012.