Het wetsvoorstel tot intrekking van de WWIK is dan eindelijk behandeld in de 2e Kamer. Er waren twee termijnen voor nodig en er werden nog wel een paar moties ingediend.Iedereen was vol lof over het succes van de WWIK. En toch en toch… Ja dat is nu politiek. Twee moties behaalden een meerderheid: een om te onderzoeken of het Bbz, bijstand voor zelfstandigen kan worden opgerekt en een ander om te kijken naar financieringsmogelijkheden. Een beetje cosmetisch zijn de moties wel. Het Bbz is slechts gedeeltelijk te vergelijken met de WWIK. Wat je verdient wordt gelijk van je uitkering af getrokken, bij de WWIK mocht je een deel zelf houden omdat je een lagere uitkering kreeg. Wij zullen zien waar deze afschaffing van een uitzonderingspositie allemaal toe leidt. Alsof iedereen in de wereld hetzelfde is.. dat is toch wel het allergrootste misverstand.