Welkom op de website van Maud

WWIK: De soap van behandeling van het wetsvoorstel om de WWIK af te schaffen gaat gewoon door. Eerst zou het wetsvoorstel op 29 september om half drie in de 2e kamer behandeld worden. Het debat is uitgesteld, eerst tot deze week, maar nu tot week 41. Een definitieve datum is nog niet bekend. De regering denkt dat afschaffing een bezuiniging oplevert. Maar een groot deel van de kunstenaars dat nu in de WWIKK zit, kan een beroep gaan doen op de bijstand of bijstand voor zelfstandigen. Die uitkeringen zijn hoger. Nee, de afschaffing is veel meer bedoeld om de uitzonderingspositie van kunstenaars ongedaan te maken. Die voor vissers, topsporters en landbouwers blijft echter gehandhaafd.

Nog naar een mooie theatervoorstelling? Ga naar De Zoon van Opium voor het Volk. Het rampjaar 1672 wordt meesterlijk gewoven in de huidige tijd.

Over de nieuwe geefwet is alweer menig rumoer ontstaan. Is de wet nu bedoeld voor de ontvanger of de schenker? Maw wie krijgt het belastingvoordeel? In de huidige wet de schenker.