Door alle bezuinigingen verlaat ik met ingang van 1 juni Cultuur-Ondernemen. Ik heb er vanaf november 1993 met veel plezier gewerkt. Een organisatie, die zich steeds vernieuwde, niet alleen in taak en doelstelling, ook in naamgeving. Ik begon bij het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, dat werd na een fusie met PodiumKunstWerk ¬†Kunstenaars&CO en het laatst dus bij Cultuur-Ondernemen. Ik denk hard na wat ik hierna wil gaan doen. Vooralsnog heb ik mij ingeschreven bij het UWV. Dat levert veel stof op om over te schrijven. Ik ben van plan dat met enige regelmaat te doen.¬†De eerste hobbel was al om je functie te omschrijven. Als je je aanmeldt, dat gaat tegenwoordig via de website, ¬†verschijnen je loondienstverbanden in beeld. Ik heb in fictief dienstverband bij Cobla La Principal d’Amsterdam gespeeld. Maar de functie musicus bestaat niet bij het UWV WERKbedrijf. Na enig zoekwerk kwam ik uit bij instrumentalist blaasmuziek. Ook mijn huidige functie, manager beroepsmatigheidsonderzoeken, paste niet in het stramien van het UWV. Communiceren met het UWV WERKbedrijf gaat middels de Werkm@p als je een WW uitkering aanvraagt. Op tijd dus de Werkm@p lezen en reageren op de ‘verzoeken’ en afspraken van het WERKbedrijf.