De tijd vliegt. Het jaar 2011 is alweer bijna om. Op 20 december stemt de 1e Kamer waarschijnlijk over de WWIK. De vragen die de fracties in de 2e ronde hadden gesteld waren interessant en gingen vooral over rechtsbeginselen en rechtszekerheid. Teneur is dat de manier waarop de regering de intrekking van de WWIK insteekt, eigenlijk niet kan. Maar hoe de stemming zal uitvallen is nog onzeker. Op 22 december is een kort geding gepland van de BBK en de FNV over het overgangsrecht. Het blijft dus spannend tot het laatste moment.

Cultuur-Ondernemen weet nog steeds niet hoeveel en met welke opdracht zij flankerend beleid geld (dat ooit gekoppeld was aan de uitvoering van de WWIK) krijgen. Ook deze besluitvorming laat te lang op zich wachten. Dat is van belang voor de activiteiten van 2012.