Het MCN Muziekcafe in Spui 25 (zie vorig bericht) met als onderderp ‘de componerende vrouw, hoe is de stand van zaken na het congres hierover in 1991’ was interessant. Worden vrouwen nu wel of niet gepasseerd of tegengewerkt, bestaan er vrouwelijke noten of zijn we vooraf al door onze bewerkt als we weten dat het noten van een vrouw zijn?? Wordt hopelijk vervolgd. Er komt een verslag. Zodra dat er is, vertel ik er over.

De Geefwet met belastingvoordelen voor de gever voor de Cultuursector zoals die er uit is gekomen na de stemming in de 2e Kamer is toch wel teleurstellend. Minder aftrek, maar op zich wel goed dat ook aan amateur verenigingen geschonken kan worden. Later meer hierover.