De fracties in de 1e Kamer hebben ongeveer dezelfde vragen gesteld als die van de 2e Kamer. Dus waarom de WWIK eigenlijk wordt afgeschaft, terwijl het zo’n succesvolle regeling is. De Krom is druk bezig met zijn antwoorden. Het is nog onbekend wanneer de stemming plaats vindt en of dit plenair gebeurt. Voor de kunstenaars die in de WWIK zitten betekent dit nog wachten en onzekerheid of er een overgangsregeling komt. Ondertussen verzorgt Cultuur-Ondernemen samen met het IMK voorlichtingen in Utrecht over het Bbz, de bijstand voor zelfstandigen. Die zou een alternatief kunnen zijn voor de WWIK.

Woensdag 16 november houd ik een praatje op het MCN Muziekcafe in Sui 25. Onderwerp is de componerende vrouw. Hoe staat het er mee? Zijn we iets opgeschoten in de twintig jaar na het Congress in 1991 in Utrecht? Als u het antwoord wilt weten, volg mijn blog of kom naar het Muziekcafe.

In de NRC van 14 november stond een goed artikel van Dimitri van der Werf over de gevolgen van de bezuinigingen voor met name de kleine ensembles. De grote jongens zullen het wel gaan redden.