Maandag 7 november praat de 1e Kamer opnieuw over de WWIK. De behandeling op 25 oktober had weinig om het lijf. Hoogleraar Staatsrecht aan de UvA Inge van der Vlies schreef een mooi stuk over beginselvastheid, iets waar de Kamer wellicht iets mee kan of moet. De FNV is serieus bezig een kort geding voor te bereiden over het ontbreken van het overgangsrecht.

Spannende tijden voor de ensembles nu de nieuwe plannen van het Fonds voor de Podiumkunsten bekend zijn.  Het wordt er niet makkelijker op om subsidie te krijgen..

Op de startersdag van de KvK in Amsterdam afgelopen zaterdag heb ik heel wat cultureel ondernemers in spe gesproken. Leuk en goed te horen dat er ideeën genoeg zijn.